Felsefemiz

FELSEFEMİZ

      Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalan şeydir (Einstein).

      En çok oynayan çocuktan en çok üreten yetişkine…

N. Topçu’nun da ifade ettiği şekliyle “Felsefesi olmayan bir milletin mektebi olmaz”. Zira bir eğitim sistemi, felsefi temelleri kadar sağlamdır. Nasıl ki, tohum olmadan meyve olmazsa; bir eğitim felsefesi olmadan da eğitim sistemi olmaz. Bu felsefeden hareketle  "İnsanı yaşat ki toplum yaşasın" yaklaşımı ile toplumumuzun vazgeçilemez bir gerçeği olan sınavlarda parmak izi kadar bireye özgü eğitim vererek Çocuklarımızda öğrenmeyi aşka dönüştüren,  vizyoner bir bakış açısı kazanmış, toplumumuzun kültürüne, örf ve geleneklerine uygun,  evrensel değerlerle bezenmiş çocuklarımızı potansiyellerinin zirvesine taşıyarak, Malatya için Türkiye ile yarışmak…

MİSYONUMUZ

Eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençler bilim, felsefe ve teknolojide merak duygusu, okuma alışkanlığı, ilim sevgisi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneği gibi alanlarda tam donanımlı olarak fikri vicdanı ve irfanı hür bir nesil yetiştirmek….

VİZYONUMUZ

Sanatta, Sporda, Değerde ve Sınavlarda Malatya için Türkiye ile YARIŞMAK

NASIL BİR EĞİTİM

Fikri, vicdanı ve irfanı hür,

Farklılıkları zenginlik kabul eden,

Ne düşüneceğinden çok nasıl düşünüleceği üzerine,

Ezberlemekten çok keşfetme üzerine,

Cevap vermekten çok soru sorma üzerine, 

Tüketmekten çok üretme üzerine,

Kişi ve olaylardan çok olgular üzerine;

Modellerden çok değerler üzerine;

Nasıldan çok niçin üzerine

 

Tanıtım filmimiz